welkom op de nieuwe site van

Healing Hands of Energy

Als de geest wordt overheerst door haat, kan het beste onderdeel van de hersenen waarmee we onderscheid maken tussen goed en kwaad niet goed meer functioneren.

Healing hands of Energy

Alternatieve Geneeswijze

De belangstelling voor de alternatieve geneeswijze is de laatste jaren enorm toegenomen. Daar zijn veel redenen voor, maar de belangrijkste is wel het groeiende besef dat de alternatieve geneeswijze een leuke aanvulling is op de conventionele medische wetenschap. Bovendien hebben mensen er steeds meer de behoefte aan een actieve rol te spelen in het nastreven van hun eigen gezondheid en welzijn. Steeds minder mensen willen voor elke kwaal een pilletje, deels omdat dat in de praktijk niet altijd werkt , maar ook omdat ze meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid willen dragen in plaats van passief een conventionele behandeling  te ondergaan. Bovendien zijn alternatieve therapieën er niet alleen op gericht om de symptomen van de ziekte te bestrijden, maar ook om naar de dieper liggende oorzaak te zoeken.

Naar de Dokter

Als je ziek bent, ga je toch gewoon naar de dokter”, zult u kunnen zeggen.
Terecht, want de dokter is er om ziekten te genezen. Vaak met een pil, poeder of drankje. Maar soms helpen al die pillen, poeders en drankjes niet. Dan blijft uw hoofdpijn zeuren, dan blijft uw pijn in de rug u parten spelen, en blijven die akelige stress, slapeloosheid of angsten uw leven beheersen…
In veel van die gevallen kunnen wij u dan helpen. Want onze behandeling is erop gericht de natuurlijke balans tussen lichaam en geest weer te herstellen.

VOLG DE RRV

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.
Beoordeel je succes door in te zien wat je op moest geven om het te krijgen.

R

Respecteer jezelf!

R

Respecteer anderen

V

Verantwoordelijkheid voor al je acties